Viaggio in Islanda

Ma 2021. január 21., csütörtök, Ágnes napja van. Holnap Vince és Artúr napja lesz.

 SAJTÓKÖZLEMÉNY

TIOP-1.1.1/07/1 -2008-0531A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra  fejlesztése

 

Kedvezményezett: Martonvásár Város Önkormányzata
Megvalósítás helye: Beethoven Általános Iskola

 
„Közoktatási modernizáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Martonvásáron”

 
A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.

Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelenti és részben biztosítja.

A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a különbségek mérsékléséhez és a hátrányok kiegyenlítéséhez.

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kompetenciainak

fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése az oktatási intézményekben, ennek megfelelően:

  •   A közoktatási intézmények számítógép állományának

korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs

feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében

  •   Az iskolai munkaállomások számának növelése
  •   Tantermek 40 %-ának ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező

interaktív prezentációs eszközökkel

  •   A közoktatási intézmények esetében webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása
  •   Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges

eszközpark biztosításával

A támogatás kizárólag az alábbi csomagok beszerzésére szolgál:

  •   Iskolai munkaállomás csomag (PC), amely az alábbi tevékenységekkel

összefüggésben használható: digitális tartalmak óraközi használata, csoportos vagy egyéni feladatmegoldás, elektronikus számonkérés, szaktantárgyi oktatás, nyelvoktatás

  •   Tantermi csomag, amely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható: digitális tartalmak óraközi használata és egyéni fejlesztése; csoportmunka; elektronikus mérés-értékelés (feleltetés, dolgozatírás); elektronikus adminisztráció
  •   Alkalmazás szerver csomag, amely az alábbi tevékenységekkel

összefüggésben  használható:intézményi online tartalom-, kommunikációs, adminisztrációs és üzemeltetési szolgáltatás fejlesztése; kapcsolódás elektronikus adminisztrációs rendszerek központi alkalmazásaihoz;intézmények és  tanár-diák-szülő közötti kapcsolattartás.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A fenti célok megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  13 033 536 Ft

 

 

Turcsányi Klára

 

2020-2021 tanév

van még az őszi szünetig!
 


  
 

Időjárás