Viaggio in Islanda

Ma 2018. június 24., vasárnap, Iván napja van. Holnap Vilmos napja lesz.

A felmérésről

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

 A 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya (korábban Értékelési Központ) végzi.

Országos kompetencia mérés eredményei

A Beethoven Általános Iskola eredményei a kompetenciaméréseken.

Mérési terület

 

évf.

képzési forma

 

 

Átlageredmények

(megbízhatósági tartomány)

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

matematika

6.

ált.isk.

       1543

(1489;

1595)

       1460

(1423;

1513)

1486

(1446;

1523)

1471

(1425,

1920)

1490

(1454;

1529)

1490

(1458;

1521)

1454

(1452;

1522)

542

(527;

556)

8.

ált.isk.

1656

(1608;

1696)

1602

(1547;

1647)

1647

(1598;

1708)

1626

(1574,

1674)

1562

(1508;

1603)

1673

(1640;

1704)

1673

(1632;

1715)

503

(489;

516)

szövegértés

6.

ált.isk.

 

1583

(1526;

1641)

 

1448

(1399;

1501)

1511

(1459;

1558)

1473

(1430,

1537)

1492

(1454;

1523)

1520

(1485;

1556)

1520

(1477;

1563)

562

(544;

576)

8.

ált.isk.

1618

(1561;

1666)

1569

(1512;

1622)

1575

(1529;

1625)

1600

(1542,

1620)

1557

(1508;

1593)

1630

(1597;

1660)

1630

(1587;

1670)

511

(497;

524)


A 2015. évi OKÉV mérés eredményeinek elemzése 

Mérési terület

 

évf.

képzési forma

a Martonvásári Beethoven Általános Iskola

eredménye

az országos mérési átlaghoz viszonyított eredmény

az országos mérési eredmények

a városi iskolák mérési eredménye

a kisvárosi iskolák mérési eredménye

2015.

 

2015.

2015.

2015.

matematika

6.

ált.isk.

       1543

(1489;

1595)

103%

       1497

(1496;

1498)

       1480

(1479;

1481)

       1457

(1454;

1460)

8.

ált.isk.

1656

(1608;

1696)

102%

1618

(1617;

1619)

1593

(1591;

1595)

1564

(1561;

1567)

szövegértés

6.

ált.isk.

 

1583

(1526;

1641)

106%

 

1488

(1487;

1489)

 

1471

(1469;

1473)

 

1437

(1433;

1440)

8.

ált.isk.

1618

(1561;

1666)

103%

1567

(1565;

1568)

1542

(1540;

1544)

1513

(1509;

1517)

 

 

2017-2018 tanév

van még a nyári szünetig!
 
Időjárás