Viaggio in Islanda

Ma 2016. február 07., vasárnap, Tódor és Rómeó napja van. Holnap Aranka napja lesz.

A felmérésről

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

 A 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya (korábban Értékelési Központ) végzi.

Országos kompetencia mérés eredményei

A Beethoven Általános Iskola eredményei az eddigi kompetenciaméréseken 6.-8. évfolyamon

Mérési terület

Évf.

Képzési forma

Átlageredmény
( megbízhatósági tartomány)

2012

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2004.

2003.

matema-tika

6.

ált.isk.

1471

(1425,

1920)

1490

(1454;

1529)

1490

(1458;

1521)

475

(455;

496)

542

(527;

556)

-

-

524

(494;

559)

 

547

(522;

571)

 

8.

ált.isk.

1626

(1574,

1674)

1562

(1508;

1603)

1673

(1640;

1704)

485

(465;

506)

503

(489;

516)

488

(473;

538)

520

(496;

538)

513

(473;

554)

 

 

-

 

szöveg-értés

6.

ált.isk.

1473

(1430,

1537)

1492

(1454;

1523)

1520

(1485;

1556)

509

(487;

531)

562

(544;

576)

-

-

512

(489;

540)

 

517

(495;

543)

 

8.

ált.isk.

1600

(1542,

1620)

1557

(1508;

1593)

1630

(1597;

1660)

511

(485;

531)

511

(497;

524)

502

(487;

520)

512

(492;

527)

502

(463;

539)

 

 

-

 


 

2015-2016 tanév

van még a tavaszi szünetig!

Időjárás