Viaggio in Islanda

Ma 2021. január 21., csütörtök, Ágnes napja van. Holnap Vince és Artúr napja lesz.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Társadalmi Infrastruktura Operatív Program
TIOP-1.1.1/09/1  

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktura fejlesztése

 

Pályázó: Martonvásár Város Önkormányzata
Beethoven Általános Iskola feladatellátási hely
 

„A tanítás - tanulás IKT környezetének kialakítása”

A pályázat célja – összhangban az EU ajánlásaival, a hazai közoktatás-fejlesztési stratégiával, valamint az UMFT célkitűzéseivel - a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése az oktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

A megvalósuló infrastrukturális fejlesztés támogatja a Beethoven Általános Iskolában a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében  megvalósuló pedagógia módszertani és tartalmi fejlesztések disszeminációját és  biztosítja a résztvevők számára az egyenlő hozzáférést.

Az elkövetkező időszakban beszerzésre kerülő eszközök és szoftverek lehetővé teszi a pedagógusok számára az IKT-val támogatott oktatási környezet kialakítását, a digitális oktatási tartalmak integrálását a tanítás-tanulás folyamatába, az elektronikus iskolai mérés-értékelés bevezetését. Segítik a tanulókat az egyéni tanulás képességek fejlődésében, hozzáférést biztosítanak számukra a digitális tananyagokhoz és hozzájárulnak a digitális kompetenciák megszerzéséhez, fejlesztéséhez.

Az  IKT- eszközöket a következő tevékenységekhez használjuk a  különböző  tantárgyak oktatása során: 

  • házi feladatok készíttetése számítógéppel
  • tanulók információgyűjtése
  • tanári prezentációk bemutatása
  • tanulói prezentációk készítése, bemutatása
  • on-line oktatási tartalmak bemutatása
  • oktatószoftverek használata
  •  tanulói mérés-értékelés

Az informatikai eszközök tudatos használatának elsajátítása a felnövekvő fiatalok számára elengedhetetlenül fontos az ismeretszerzésben, a tanulásban, az ügyintézésben, a munka világában. Az informatikai eszközök megfelelő használata ma már olyan alapvető készség, ami lehetőséget ad minden korosztálynak az élethosszig tartó tanulásra, a szakmai tudás folyamatos korszerűsítésére, újabb szakmai tudás megszerzésére. A gyorsan változó gazdasági környezetben egy új szakmai képesítés megszerzése, újabb ismeretek elsajátítása, a munkavállaló  képzettségének minőségi változása könnyebbé teheti az érvényesülését a munkaerőpiacon.


Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  12 183 600 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Turcsányi Klára

A cikk megjelent a Fórum Martini augusztusi számában.

 

2020-2021 tanév

van még az őszi szünetig!
 


  
 

Időjárás