Viaggio in Islanda

Ma 2020. november 24., kedd, Emma napja van. Holnap Katalin napja lesz.
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület (7-12.évf.)
„A” típusú programcsomag
7. b és  8.c osztály

A szociális és életviteli kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és képességek tartoznak, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének egyaránt. Lényeges elemei az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a demokrácia tisztelete, a tolerancia és az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázat vállalásának bátorsága.
 
A kapcsolódó képességcsoport legfontosabb összetevői az egyén szintjén a reális énkép kialakításának képessége, a frusztráció elviselése, a reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége, a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége, a cselekvési alternatívák meglátásának képessége, a döntési képesség, a kezdeményezőkészség, az akaraterő és a kitartás. A társas viselkedés terén pedig az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség kap kitüntetett szerepet.
 
Mindezek olyan képességek, amelyek nagyon hosszú időn át és nagyobbrészt közvetett hatások alatt formálódnak. A szociális életviteli és környezeti kompetenciaterületet tavaly 7. osztályban vezettük be, ebben a tanévben 7-8. osztályban biológia és földrajz tantárgyakban, illetve a 7. osztályban  osztályfőnöki órákon is alkalmazzuk a modulokat és ezek jellegzetes módszereit a  kooperatív tanulást, a  projekt-módszert, a vitát  és a drámajátékot, a  kutatás, a terepgyakorlatot, interjúkészítést.
 
 A „Polgár a demokráciában” program cél ja a szükséges ismeretek, attitűdök, készségek és képességek kialakítása révén képessé tenni a tanulókat arra, hogy az életkoruknak megfelelő mélységben mindenkor el tudjanak igazodni az őket körülvevő szűkebb és tágabb világban, illetve érvényes, maguk számára megnyugtató módon értelmezni tudják annak jelenségeit. A program olyan tapasztalatokat nyújt számukra, melyek révén kialakul bennük a saját maguk és mások iránti felelősség érzése, a közvetlen környezetük és a tágabb világ dolgaiban való autonóm és cselekvő részvétel igénye, s közben birtokába jutnak azon gyakorlatias képességeknek, amelyek nélkülözhetetlen feltételei a közösségi –társadalmi- életnek.
Kizmus Beatrix
 

2020-2021 tanév

van még az őszi szünetig!
 


  
 

Időjárás