Viaggio in Islanda

Ma 2021. január 21., csütörtök, Ágnes napja van. Holnap Vince és Artúr napja lesz.

„FELKÉSZÜLÉS A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁSRA
A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN”

 
          Iskolánk – a Beethoven Általános Iskola – közel ötszáz tanulójával és harmincnyolc pedagógusával a kistérség egyik legnagyobb intézménye.
          Nevelőtestületünk már közel két évtizede foglalkozik a tanulói kompetenciafejlesztés  lehetőségeivel. Az ezredfordulón jelentkező pedagógiai válság kezelésére kidolgozott  pedagógiai programok közül már korábban  több osztályban bevezettük az ÉKP alternatív programját , a nyelvi irodalmi és kommunikációs programot, ami Zsolnay- program néven vált ismertté.
           Ezzel párhuzamosan kezdtük meg az informatika oktatását, a drámapedagógiai módszerek alkalmazását, az angol és német nyelvi képzést, tanulóink differenciált egyéni fejlesztésének megalapozását.
           Összegyűjtött tapasztalatainkat és pedagógiai hagyományainkat jelenítettük meg pedagógiai programunkban és a helyi tantervben. Pedagógiai munkánkban az egyik legnagyobb kihívás, hogy tanítványaink szociális és egyéb hátrányainak kompenzálására és a tehetségek gondozására egyszerre vállalkozzunk. Ez a kihívás ösztönöz bennünket munkánk folyamatos megújítására, céljaink továbbgondolására.
          A nevelő-oktató munkában a hatékonyság elválaszthatatlan az eredményességtől és a minőségtől. Pedagógiai munkánk eredményességét a 2002-től bevezetett országos kompetencia-méréseken  nyújtott tanulói teljesítmények  jelzik,  egyben irányt mutatatnak a nevelőtestületnek a további fejlesztési feladatok és célok meghatározásához.
          Iskolai tevékenységünkben mindig nagy szerepet kapott a pedagógiai innováció, a korszerű pedagógiai gyakorlat alkalmazása.
A korszerűsítés  alkotó tantestületi légkörben, szakmailag felkészült, az új módszerek iránt nyitott , elkötelezett pedagógusokkal valósulhat meg.
         A kompetencia alapú oktatás a  Nemzeti Fejlesztési Terv –HEFOP 3.1. intézkedés- keretében  kifejlesztett új pedagógiai programcsomagok és eljárások adaptálását és az erre való felkészülést jelentik, amelyre pályázati források álltak rendelkezésünkre.

  A projekt  megvalósításában  az alábbi kollégák vettek részt:

Szakmai vezető: Turcsányi Klára
Projektvezető: Vargáné Balogh Erika
 
Matematika-logika  kompetenciaterület
Szövegértés –szövegalkotás kompetenciaterület
Idegen nyelv kompetenciaterület
Szociális ,életviteli és környezeti kompetenciaterület
Életpálya-építés kompetenciaterület
Kapás Katalin
Kiss Zsolt
IKT kompetenciaterület

          A kompetencia alapú oktatás adaptálásához pedagógiai szemléletváltásra van szükség, hogy a jelenlegi kompetitív nevelési-oktatási gyakorlatot egyre inkább felváltsa az inklúzív nevelés, a kooperatív oktatás, ahol egyenlő esélyt kapnak mind a hátrányokkal induló, mind a tehetséges gyerekek a további fejlődésre.
         A gyermekkorban elsajátított  viselkedési normák, értékrend és  társas kapcsolati formák meghatározóak lesznek a felnőtt életben  és  társas kapcsolatokban.
         Egymás jobb megismerése erősíti a másik ember iránti megértést, tiszteletet és emberiességet.
A kompetencia alapú oktatási program bevezetése és további folytatása ezeknek a céloknak megvalósulását segíti elő iskolákba.                                                     
Turcsányi Klára
igazgató
 

2020-2021 tanév

van még az őszi szünetig!
 


  
 

Időjárás