Viaggio in Islanda

Ma 2021. január 21., csütörtök, Ágnes napja van. Holnap Vince és Artúr napja lesz.
 

Sajtóközlemény

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0111 

Pályázó: Beethoven Általános Iskola

 Fejlődés és fejlesztés hálózati tanulással az oktatásban

A pályázati konstrukció alapvető céljai 

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes intézményekre.

Szolgáltatásaik széleskörűen hozzásegítik a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához és honosításához az által, hogy változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére. 

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. 

A referencia-intézmények folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben mások számára honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság kiemelt tulajdonságuk.

 

A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner intézményekben is.

 

A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre.

 

A referencia-intézményi szolgáltatásokra való felkészüléshez az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  5 822 298 Ft

Turcsányi Klára
igazgató

 

 

 

2020-2021 tanév

van még az őszi szünetig!
 


  
 

Időjárás